jelena lilija kimsdotter

  • Svenska
  • English

Jelena Lilja Kimsdotter

Mitt mål är att få synliggöra människans skapande och kultur.
Jag arbetar också för människors lika rätt och värde, mot segregation och utanförskap med bildskapande och kreativitet i fokus.

Motiven i mina bilder är alltid förknippade med känslor och innehåller kopplingar mellan den äldre och den nya moderna tiden. Under ytan ser och tolkar jag bl a in tidens förändringar, gällande känslor och kultur men även de beständiga värdena, som t ex skönheten, tron, existentiella frågor och Gudsbegreppet. Mitt intresse för den äldre konsten är stort, exempelvis egyptisk konst, renässanskonst, ikoner och arkitektur.

Jag är medlem i KRO och arbetar aktivt med utställningar och olika konstprojekt.

Jag hoppas att mitt skapande ger er som betraktare en inre upplevelse som väcker känslor och intresse för konst.

Presentation

Det är alltid trevligt att jobba med konst för sin egen del.

Men konsten måste synas i sämhället och ge glädje och inspiration för de andra människor.

Tidningar

Kataloger

Representerat

Min konst

För mig är konst det som kommer från själen, det som skapas med hjälp av frihet och känslor.

Inspiration till mina konst alster får jag från tankar, upplevelser och händelser som
uppstår i olika miljöer och situationer.

Måleri, teckningar

Ikonmåleri

Annan konst och Mosaik

Utställningar

Några av mina utställningar

Besök mig på social nätverk