jelena lilija kimsdotter

  • Svenska
  • English

Ikonutställning på Historiska museet i Liepaja, Lettland 2016-2017