jelena lilija kimsdotter

  • Svenska
  • English

Gestaltnings uppdrag

Konst till konstföreningar, privatpersoner, företag och offentlig miljö.


Ärkeängeln Mikael mosaik i Västra Ryd kyrka.


Pilgrimsvandrings och Frälsarkransens mosaik på sten Västra Ryd kyrka.

Besök mig på social nätverk