Internationellt samarbete

Jag har deltagit i olika internationella seminariet, projekt och utbildningar i Finland, Lettland, Italien, Sverige, Ryssland och Bulgarien.
Deltar i AIMC Mosaik Congress i Ravenna, Italien, oktober-november 2022

Besök mig på social nätverk