Om mig

Jag är född i Lettland och utbildad i Ryssland, Sverige, Finland och Italien. Jag är professionell konstnär, bildlärare, ikonmålare och församlingspedagog, medlem i KRO, AIMC – International Association of Contemporary Mosaik och SMS- Svenska Mosaik Sällskapet.

Konst och konstpedagogik studerade jag i Lettland och Ryssland.

Ikonmåleri och mosaik i Sverige, Finland och Italien.

Jag gick även på långvariga hantverkskonstkurser som t.ex silversmide och slöjd på Konstfack, Stockholm och i Uppsala.

I över 30 år har jag arbetat som lärare och ledare för olika konst och ikonmåleri kurser i Lettland och i Sverige.

Från 2016 leder jag även kurser i fri mosaik och kyrkomosaik på Ikoncentrum i Kungsängen och jobbar med officiella konstnärliga uppdrag.

Jag jobbar även på beställningar.

Mina konstverk finns representerade på olika officiella platser och kyrkor i Lettland, Ryssland, Sverige, Italien, Tyskland och i privata samlingar.

Video
Tv-reportage om mig:

Spela videoklipp

Några av mina utmärkelser och stipendier

Besök mig på social nätverk