Gestaltnings uppdrag

Konst till konstföreningar, privatpersoner, företag och offentlig miljö.

Ärkeangeln Mikael mosaik i Kungsängens kyrka.

Pilgrimsvandrings och Frälsarkransens mosaik på sten Västra Ryd kyrka.

Besök mig på social nätverk