Ikonmåleri

Att måla ikoner är inte bara att producera konst, det är något andligt också. Att måla ikoner ger mig stillhet och skänker mig harmoni, jag är gripen av ikonens själ.

För mig är det något med ikonmåleri som liknar meditation. Även om man utför något praktiskt med händerna
så berör tankarna ofrånkomligt helgonen, Jesus, Jungfru Maria och Gud. Tankarna kommer och går och
allt eftersom bilden växer fram, så får också tankarna en allt klarare kontur. Att måla är att ta sig tiden att
stanna upp och ge den andliga delen av sig själv lite extra utrymme.

Symboliken är tät, och detaljrikedomen ibland översvallande. Även den färdiga bilden fortsätter att
påverka sinnet med sina upphöjda helgon, sin färgprakt och sitt guldskimmer.

Jag älskar ikonmåleri och jag designar silverdekor och reliefdekor till mina alster själv.

Ikonernas värld

ORDET IKON

Ordet ”ikon” är grekiska och betyder helt enkelt ”bild”.
Ikonen är en traditionell kristen bild av Jesus, Maria, helgon och änglar, målad på en träpannå eller en vägg, metall eller satt i mosaik.

Ikonen är skapat för att användas i bön och gudtjänst för att vara ett fönster mot den himmelska världen.
Det är samtidigt en teologisk förkunnelse och bekännelse till den kristna Kyrkans tro och lära.
Ikonen är för ögat vad Guds Ord är för örat.
Ikonen konkretiserar och manifesterar närvaron av den avbildade och befrämja bönen.

Ikonen funkar som gemenskapstecken, som beskyddande, estetisk, etisk och terapeutiskt tecken.
En del ikoner har ärenamnet ”undergörande”, vilket innebär att oförklarliga och oväntade händelser inträffar i förbindelse med dem.

Själva ikonmåleri är en fantastisk och varierande konstprocess där frid och sökandet efter sin inre råder.
Ikonen hjälper människorna välja det goda i livet.

Ikonerna förmedlar inte Gud, men vad de kan förmedla är utstrålningen av Guds Härlighet och lär oss

KONSTEN ATT BLI MÄNNISKA.

Besök mig på social nätverk