Gestaltnings mission

Konst till konstföreningar, privatpersoner, företag och offentlig miljö.

Ärkeängeln Mikael mosaik i Västra Ryd kyrka.

Pilgrimsvandrings och Frälsarkransens mosaik på sten Västra Ryd kyrka.

Besök mig på social nätverk