Internationellt samarbete

Jag har deltagit i olika internationella seminariet, projekt och utbildningar i Finland, Lettland, Italien, Sverige, Ryssland och Bulgarien.

Besök mig på social nätverk